YMIST

Høgnorskordlista på netet
I januar 2006 vart heile høgnorskordlista lagd ut på netet. Arbeidet med innlysing og databaseutforming vart gjort av Lars-Toralf Storstrand og Olav Torheim.
Publisert: 20060615 Olav Torheim

Opedalsrapporten
Nokon umfemnande og systematisk gjenomgang av striden i høgnorskrørsla er til dags dato ikkje komen ut. Rapporten frå Opedalsfondet til Fylkesmannen i Hordaland frå 2003 er truleg det næraste ein kjem ein sovoren gjenomgang pr i dag.
Publisert: 20060215 Olav Torheim

Målmannen på "Sånn er livet"
Fredag 27. januar vart tvo av aktivistane attum Målmannen intervjua i radioprogrammet "Sånn er livet". Du kann høyra programmet på NRK Netradio.
Publisert: 20060127 Olav Torheim

Norsk Formlæra på netet
Norsk Formlæra av Lars Eskeland inneheld eit grammatikalsk yversyn yver det målet me kallar for høgnorsk. Formlæra vart uppattprenta hjå Norrønalaget Bragr i 1997. No er netutgåva her!
Publisert: 20051217 Lars Bjarne Marøy

Leitar du etter Ivar Aasen-sambandet?
Ivar Aasen-sambandet vart nedlagt på årsmøtet 17. april 2004.
Publisert: 20040622 Lars Bjarne Marøy

Årsmøte i Ivar Aasen-sambandet av 2004
I Vestmannen nr. 4 2005 les me at Ivar Aasen-sambandet av 2004 hev halde årsmøte i Bergen 27. august 2005. Upptaksmennene attum Ivar Aasen-sambandet av 2004 er folk som neittar å godtaka at Ivar Aasen-sambandet av 1965 faktisk vart lovleg nedlagt på årsmøtet 17. april 2004.

  • Målmannen - eit fritt organ
  • Striden i høgnorskrørsla - eit umriss
  • Heidersprisar frå Opedalsfondet
  • Skal halda årsmøte i uppløyst lag